logo
image1 image2 image3 image4 image5 image6

2021-01-04. Sustiprės ir medžioklės reikalavimų pažeidimų kontrolė

Šaltinis: Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija praneša – pirmąją 2021-ųjų dieną įsigaliojo nemažai naujų teisės aktų, skirtų aplinkos sektoriaus ir su juo susijusių sričių teisiniam reguliavimui tobulinti.

Sustiprės ir medžioklės reikalavimų pažeidimų kontrolė. Nuo sausio 1 d. aplinkos apsaugos pareigūnai, įtardami, kad medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, turi teisę tai patikrinti.

Patikslintas Medžioklės įstatymas įtvirtino terminus „medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas“, „neblaivumas“. Galimai neblaivaus ar apsvaigusio medžiotojo blaivumo ar apsvaigimo tikrinimo procedūrą nustato pakeistos Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklės.

2020-11-03. Rekomendacijos medžioklėms COVID-19 epidemijos metu

Šalyje toliau daugėjant užsikrėtimų Covid-19 virusu atveju, rekomenduojame imtis visų saugos priemonių rengiant medžiokles ir ypač medžiokles varant, kuriu metu susirenka didesnis medžioklės dalyvių skaičius.

Gerbiami medžiotojai, atsižvelgdami į nuolat besikeičiančius reikalavimus ir apribojimus dėl COVID 19 bei prisimindami AM rekomendacinio pobūdžio paaiškinimą, gautą paskelbus karantiną Lietuvoje, kuriame buvo rašoma: ,,Kadangi medžiojimo veikla nėra renginių organizavimas, Aplinkos ministerijos požiūriu, išankstinio draudimo medžioti karantino laikotarpiu nėra, tačiau medžioklės metu medžiotojai privalo laikytis visų karantino režimo reikalavimų–vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais žmonėmis, dėvėti apsaugos priemones, didesnio nei 2 metrų atstumo nuo kito žmogaus, bendrauti su juo ne ilgiau kaip 15 minučių, būtinai laikytis asmens higienos“, rekomenduojame atidžiai sekti galiojančius reikalavimus ir apribojimus skelbiamus visoje LR teritorijoje ar atskiruose regionuose ar savivaldybėse, kurių teritorijoje yra Jūsų vykdomų medžioklių plotai ir reikalauti griežtai jų laikytis medžioklės metu.

1. Visais atvejais medžiotojų susibūrimo vietose ar patalposerekomenduojame dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

2. Stengtis laikytis ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp dalyvių, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Uždarose erdvėse, stengtis laikytis ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp dalyvių, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus;

3. Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.

4. Medžiotojų susibūrimo vietose (prieš ir po medžioklių), pirminio žvėrių dorojimo aikštelėse ar patalpose būtina įrengti rankų dezinfekavimo vietas.

5. Į medžiokles nevyktų asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

6. Medžioklės dalyviai, kuriems medžioklės metu pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant palieka medžiokles ir jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

7. Bendrai naudojamus žvėrių dorojimo įrankius, po jų naudojimo, privalu dezinfekuoti, o žvėrių dorojimo metu privalu dėvėti apsaugines pirštines. Visas panaudotas apsaugines priemones privalu surinkti į atskirą talpą ir sunaikinti;

Artėjant Šv. Huberto šventėms prašome jas organizuojant laikantis reikalavimų ar draudimų taikomų renginiams ir susibūrimams.

Linkime saugoti vieniems kitus ir išlikti sveikiems.

 

Turinys: LMŽD

2024  Medžiotojų klubas "MEDĖJAS"