logo
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Saugaus elgesio medžioklėje reikalavimai

 

Pagrindiniai Saugaus elgesio medžioklėje reikalavimai

 1. Lygiavamzdis ar kombinuotas medžioklinis ginklas nešiojamas tik perlaužus;
 2. 2. Medžioklinis ginklas užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje;
 3. Prieš užtaisant medžioklinį ginklą, įsitikinama, kad medžioklinio ginklo vamzdžiai nėra užsikimšę;
 4. Įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio atveju būtina patikrinti medžioklinio ginklo vamzdį, ar nėra likusių kamščių;
 5. Jeigu, paspaudus nuleistuką, medžioklinis ginklas neiššauna, jį atidaryti leidžiama ne anksčiau kaip po 10 sekundžių;
 6. Draudžiama naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų apvaliąsias kulkas ir didesnius negu 9 milimetrų skersmens šratus, kai medžiojama varant;
 7. Kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės vadovo jam nurodytą vietą medžiotojų linijoje. Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos;
 8. Laukiant medžiojamųjų gyvūnų, medžioklinio ginklo vamzdžiai turi būti nukreipti į viršų arba žemyn;
 9. 9. Paleisti šūvį į varovų pusėje esantį žvėrį leidžiama, tik įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams. Kiekvienu atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik gerai matomoje vietoje ,kad nekeltų pavojaus varovams;
 10. Draudžiama šaudyti į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti šlamesys;
 11. 11. Į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki varymo pradžios leidžiama šauti, tik įsitikinus, kad visi greta esantys medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai – gerai matomi ir yra saugūs;
 12. Draudžiama į medžiojamuosius gyvūnus šaudyti, pasibaigus varymui, išskyrus atvejį, kai pribaigiamas surastas sužeistas gyvūnas;
 13. Pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos į varymo vidų ir į išorę. Flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip per 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o šauti gali į priekį ne mažesniu kaip 90 laipsnių kampu nuo linijos pusės, ir ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu į varymo vidų.
 14. Ieškoti sužeisto medžiojamojo gyvūno leidžiama, tik gavus medžioklės vadovo leidimą ir pranešus apie tai kitiems medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą gyvūną, būtina įsitikinti, ar prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys;
 15. Draudžiama varantiems medžiotojams neštis užtaisytus šautuvus ir šaudyti į žvėris;
 16. Prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų medžioklės vadovas privalo sustatyti medžiotojus kuo tiesesne linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi kiti medžiotojai, o statomiems į šaudymo vietas medžiotojams būtina nurodyti galimas šaudymo kryptis. Medžiotojas turi užtikrinti, kad jo šūvis nebus pavojingas kitiems;

      Vadovas turi teisę taisyklių nesilaikantį medžiotoją pašalinti iš medžioklės, medžiotojo pretenzijų šiuo atveju nepaisoma.

2024  Medžiotojų klubas "MEDĖJAS"