logo
image1 image2 image3 image4 image5 image6

Apie klubą

 

Medžioklė – pats seniausias žmonijos užsiėmimas, garantavęs išlikimą. Medžioklės tradicijos susiklostė per tūkstantmečius, sudarydamos tam tikrų dėsningumų grandinę, nepažeidžiant bendrojo Gamtos dėsnio. Dabartinė medžioklė – tai ne tik  akies taiklumas, bet ir  gamtos puoselėjimas, faunos gausinimas, gamtoje vykstančių procesų suvokimas bei labai atsakingas gamtos teikiamų dovanų naudojimas.

 „Šiuolaikinis medžiotojas į medžioklę eina ne bado ar materialinių nepriteklių genamas. Tikrą šiuolaikinį medžiotoją į medžioklę traukia ne pirmykščio žmogaus instinktas ar viduramžių didžiūno, nesvarsčiusio apie medžioklės pasekmes gamtai, nežabota aistra. Šiuolaikinis medžiotojas medžioklėje teieško poilsio ir atgaivos gamtos prieglobstyje. Šiandien medžiotojas šautuvo nuleistuką nuspaudžia tik tada, kai būna visiškai tikras, jog sumedžiojęs gyvūną nepažeis trapios, nusistovėjusios gamtoje pusiausvyros. Atimti gyvybę žvėriui ar paukščiui moralinę teisę įgyja tik nuolat ir nuoširdžiai rūpindamasis gamta. Pagrindinis šiuolaikinės medžioklės principas įvairiomis pasaulio kalbomis labai paprastai ir aiškiai skelbia: negloboji – nemedžioji.“

(Eugenijus Tijušas)

 Medžiotojų klubas „Medėjas“ savo veiklą pradėjo 2014 m. Tai nedidelis klubas, kurio narius vienija bendra profesija, pomėgis leisti laiką gamtoje, medžioklės tradicijoms, meilė miškui.

„Medėjo“ medžioklės plotų vienetas užima 2249 ha plotą ir patenka į Trakų rajono (1954 ha) ir Elektrėnų (295 ha) savivaldybių teritorijas. Šiame vienete miškai užima 1327 ha, laukai – 807 ha plotą. Medžiotojų klubas „Medėjas“ savo veiklą vysto nuostabaus grožio Semeliškių ir Barbutiškių miškuose, kuriuose vyrauja mišrūs lapuočių ir spygliuočių medynai su iškiliais šimtamečiais ąžuolais. Šiuose miškuose gyvena briedžiai, taurieji elniai, šernai, stirnos, lapės, bebrai, miškinės kiaunės, barsukai, mangutai, pilkieji kiškiai. Pastaruoju metu yra pastebimi vilkai bei lūšys. Siekiant išlaikyti optimalų žvėrių skaičių, kasmet yra įrengiami pašariniai laukeliai, kuriuose pasėjama javų, žiemą žvėrys papildomai šeriami.

Kanopinių žvėrių skaičių būtina reguliuoti rengiant medžiokles. Medžioklių organizavimas – tai medžiotojų klubo „Medėjas“ veikla, tęsiant ir plėtojant senas ir gilias medžioklės tradicijas Lietuvoje.

2024  Medžiotojų klubas "MEDĖJAS"