Vadovo atmintinė

 

MEDŽIOKLĖS VADOVO ATMINTINĖ

 

Medžioklės vadovas turi pasirūpinti:

 
Medžioklės vadovas privalo:

        Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius, teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojo nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai pažymėdamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ties medžiotojo pavarde ir patvirtindamas įrašą savo parašu.

       Medžioklės vadovas turi teisę įgalioti kitą asmenį vadovauti prasidėjusiai medžioklei, pažymėdamas apie tai medžioklės lapo pirmoje pusėje ir patvirtindamas įrašą savo parašu, jeigu medžioklėje paaiškėja, kad medžioklės vadovas dėl nenumatytų aplinkybių nebegali toliau vadovauti medžioklei tą dieną.

1 Priedas

ŽVĖRIŲ SUGULDYMO PAGERBIMUI SCHEMA

2 Priedas

MEDŽIOKLĖS TERMINAI

 

3 Priedas


ŠAUDYMO KAMPŲ SCHEMA