Pasikeitimai medžioklės trofėjų apžiūros tvarkoje

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. D1-138 „Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros tvarkos aprašo ir elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2021-03-05, Nr. 2021-04672)